Rozmiar: 15909 bajtów

- 665 -

1359, 6 XII, Lubin

in die st. Nicolai confessoris

Ludwik I książę Śląska i pan Legnicy (Ludwicus ... dux Sleziae et dominus Legnicensis) oraz jego żona Agnieszka (Agnes) zobowiązują się zwrócić mieszczanom legnickim (Legnicenses) 17 grzywien i 10 szkojców do następnego święta św. Walpurgii (1 V), a 14 grzywien do św. Michała (29 IX).

Oryg.: łac., AP Legnica, Dok. m. Legnicy, nr 84 d.
Regest: Urk. d. Stadt Liegnitz, s. 150, nr 217.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów