Rozmiar: 15909 bajtów

- 667 -

1359, 11 XII, Głogów (Glogow)

fer. quarta ante Lucie Virginis

Cunadus de Falkinhain starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności Henczlinus z Rakowca k. Raciborza (Rekewicz) nadał swej żonie Kunegundzie (Kunigundis) tytułem oprawy wdowiej swój folwark zwany Parvum Werbenicz w dystrykcie głogowskim (Glogouiensis) ze wszystkimi przynależnościami, prawami i dochodami. Opiekunem Kunegundy mianowany zostaje Albert de Krekewicz (Albertus). Wystawca zatwierdza to nadanie.

Świadkowie: Piotr (Petrus) i Marcin (Martinus) bracia de Krekewicz, Jan Segemar (Johannes), Zygfryd Rebeles (Syffridus), Jan Falkinhain (Johannes) i Henczlinus de Glubczk - wasale, oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wrat[islauiensis]).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygu. 3A, s. 42v.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 4. s. 2897.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów