Rozmiar: 15909 bajtów

- 669 -

1359, 12 XII, Merow (Mirov, CSR)

die XII mensis Decembris

Jan biskup ołomuniecki (Johannes ... episcopus Olomucsnsis) na prośbę Mikołaja II księcia opawsko-raciborskiego (Nicolaus ... Oppauie at Ratiborie dux) zatwierdza i transumuje jego nadanie na rzecz szpitala joannitów pod wezwaniem Św. Mikołaja na przedmieściu Opawy z 1359 r. 2 V (por. nr 447).

Oryg.: łac., AP Wrocław, Akta m. Wrocławia. Dokumenty, sygn. 1359, 12 XII, Merov.
Ekscerpt: RBM, VII, 2 nr 349.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów