Rozmiar: 15909 bajtów

- 673 -

1359, 13 XII, Wrocław (Wrat[islauia])

in die b. Virginis Lucie

Cunad de Falkinhain starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności Konrad de Rychinbach (Conradus) sprzedał 2 łany ziemi położone we wsi Jaczkowice k. Oławy (Jechcowicz) Jeszkowi de Bresicz (Jeschco) i jego spadkobiercom z prawem alienacji i innymi prawami. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Henczko Swarczinhorn rycerz, Henryk Molnsdorf (Henricus), Panczko Radak, Guntsr Birhin (Guntherus), Jan Budessin (Johannes), Henryk Slancz (Henricus), Jan Sechsbechir (Johannes) i Ryszard z Gubina (Richardus de Gubin) - wasale, oraz Dithmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wrat[islauiensis]).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 44.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,1, s. 395.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów