Rozmiar: 15909 bajtów

- 675 -

1359, 23 XII, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. secunda ante Nativitatem domini

Cunadus de Falkinhain starosta wrocławski stwierdza, że w jego obecności Mikołaj de Falkinberg (Nicolaus) mieszczanin wrocławski (Wrat[islauiensis]) sprzedał za 24 grzywny 3 grzywny rocznego czynszu ze swych dóbr we wsi Sulimów k. Wrocławia (Sylmenow) oraz innych dóbr w księstwie wrocławskim (Wrat[islauiensis]) Annie wdowie po Blasii (Anna... Blasii) mieszczaninie wrocławskim (Wrat[islauiensis]) z prawem do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania czynszu w terminie, prawem odkupu przez sprzedających lub ich spadkobierców co najmniej na tydzień przed upływem terminu płatności owego czynszu i prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Henczko Swarczinhorn rycerz, Henryk Molnsdorf (Henricus), Panczko Radak (Panczco), Gunter Birhin (Guntherus), Jan Budessin (Johannes), Henryk Slancz (Henricus), Jan Sechsbechir (Johannes) i Ryszard z Gubina (Richardus de Gubin) - wasale, oraz Dithmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wrat[islauiensis]).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 44.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 4, s. 2602.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów