Rozmiar: 15909 bajtów

- 676 -

1359, 23 XII, Wrocław (Wrat[islauia])

secunda fer. ante Nativitatis Christi domini

Rajcy wrocławscy (Wrat[islauienses]) w zastępstwie Konrada de Falkinhain (Cunadus) starosty wrocławskiego stwierdzają, że w ich obecności Andirko Radak za zgodą swej żony Anny (Anna) sprzedał za 17 grzywien 2 grzywny rocznego czynszu ze swojego folwarku Mrozów k. Środy Śl. (Nyperin) oraz z innych swych dóbr Mikołajowi (Nicolaus) i Janowi Jarslanndorf (Johannes) mieszczanom wrocławskim (Wratislauienses) oraz ich spadkobiercom z prawem nabywców do zastawu dóbr i odkupu przez sprzedającego lub jego następców po upływie 3 lat za tę samą cenę co najmniej na tydzień przed upływem terminu płatności. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Henczko z Bledzowa k. Wrocławia (Henczco de Swarczinhorn) rycerz, Henryk Molnsdorf (Henricus), Panczko Radak (Panczco), Gunter Birchin (Guntherus), Hanko Budessin (Hanco), Jan Sechbechir (Johannes), Henryk Slancz (Henricus) i Ryszard z Gubina (Richardus de Gubin) - wasale, oraz Dithmarus de Meckinbach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wrat[islauiensis]).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 44v.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 2, s. 832.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów