Rozmiar: 15909 bajtów

- 677 -

1359, 27 XII, Opole (Opol)

in die st. Johannis Ewangeliste

Bolko III książę Opola (Bolco dux Opoliensis) stwierdza, że w jego obecności Jaclo młynarz książęcy wraz ze swą żoną Agnieszką (Agnes) podarowali franciszkanom w Opolu (Opol) pół miary słodu tygodniowo ze swojego udziału w młynie położonym nad Odrą (Odera), między miastem a zamkiem w Opolu (Opol). Darowizna ta ma być przeznaczona na odbudowę klasztoru Franciszkanów w Opolu.

Świadkowie: Jeszko de Grucha (Jesco) starosta opolski (Opoliensis), Jakuschius z Kępy k. Raciborza (Campa), Jan de Odera (Johannes), Huczco z Miechowic k. Bytomia (Mechowicz), Kunadus de Lanca, Jan (Johannes) notariusz książęcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 108, nr 6. Transumpt: łac., z 30 X 1514 r., tamże, nr 19.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów