Rozmiar: 15909 bajtów

- 678 -

1359, 29 XII, Wrocław (Wratislavia)

in die s. Thome Canthuariensis Episcopi et Martyris gloriosi

Bolko I książę niemodliński (Bolco ... dux Falckenbergensis) wyjaśnia, że w piśmie skierowanym przez niego do Przecława biskupa wrocławskiego (Preczlaus ... Wratislaviensis) wzywającego go przed oblicze króla polskiego (rex Cracovie) nie było zawarte nic, co mogłoby wyrządzić szkodę królom i Koronie Czeskiej (Regnum Boemie), ponieważ nie uznaje on swym zwierzchnikiem nikogo innego, jak tylko króla Czech. Następnie stwierdza, że w sporach wystawcy z książętami będzie odpowiadał przed królami czeskimi lub ustanowionym przez nich starostą. Jeżeli wynikną sprawy sporne między nim a osobami nie będącymi książętami, to mają być one rozpatrywane w sądzie wystawcy w obecności jego wasali. Jeżeli się jednak zdarzy, że sprawa ta zostanie wniesiona do króla, to ten powinien wydelegować do sądu wystawcy swojego przedstawiciela. Jeżeli ów przedstawiciel będzie miał wątpliwości co do słuszności wyroku, wówczas sprawę powinien rozstrzygnąć czeski sąd królewski, którego wyrok Bolko I książę niemodliński zobowiązuje się uznać.

Druk: Lehns u. Besitzurk., II, s. 306, nr 11.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów