Rozmiar: 15909 bajtów

- 018 -

1360

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy i jego żona Agnieszka przekazują na rzecz kościoła w Furstenhain 1 grzywnę rocznego czynszu z 4 łanów położonych w tejże wsi. Z tego 1 wiardunek miał otrzymać kościelny na zakup świec, 8 groszy każdorazowy proboszcz, 8 groszy jego kapelan, 8 groszy nauczyciel i dzwonnik i ostatni wiardunek wystawca przeznaczył dla biednych. Czynsz ten miał być przekazywany do śmierci wystawcy w zamian za mszę żałobną odprawianą w intencji jego rodziców, a po jego śmierci również w intencji księcia Ludwika. Egzekutorami w.w. testamentu wyznacza wystawca Henryka proboszcza w Lubinie i Peczolda kościelnego i bogatego kramarza tamże.

Regest: Z.f.G.Schl., VI, s. 31, nr 291.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów