Rozmiar: 15909 bajtów

- 020 -

1360

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy zatwierdza sprzedaż przez Kuncza (Cunczo) von Falkenhain Kunadowi von Falkenhain (Cunadus) za 135 grzywien dóbr w Przylesiu k. Brzegu (Cunraczwald).

Regest: J. Brier, Geschichte der Ordensritterkommende Klein Oels im Mittelalter Breslau 1924 (maszynopis), AA Wrocław. sygn. IV, k. 13, s. 139.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów