Rozmiar: 15909 bajtów

- 038 -

1360, 13 I, Lubin (Lubin)

in octava Epyfanie domini

Ludwik I książę Śląska, pan Legnicy i Brzegu (Ludwicus) stwierdza, że w jego obecności Wojciech (Adalbertus) i Maciej (Mathias) zwani de Nechlyn za zgodą swej matki Elżbiety (Elizabeth) sprzedali Janowi (Johannes) rektorowi kaplicy na zamku w Lubinie (Lubin), kapelanowi książęcemu, i jego następcom za 30 grzywien 3 grzywny rocznego czynszu z prawem alienacji z 2 łanów oczynszowanych we wsi Obora k. Lubina (Obir), z których Mikołaj (Nicolaus) sołtys uprawia połowę łanu i uiszcza czynsz w wysokości 3 wiardunków, Piotr de Buchwalt (Petrus) chłop dzierżawi 9 prętów, z których płaci czynsz w wysokości 1 grzywny i pół wiardunku, Niczko (Niczco) Tylonis chłop dzierżawi 3 pręty i płaci czynsz 9 skojców oraz Niczko (Niczco) Muldner chłop dzierżawi połowę łanu i uiszcza czynsz w wysokości 3 wiardunków. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Piotr ze Lwówka Śl. (Petrus de Lemberg) sędzia lubiński (Lubin), Henryk de Rechinberg (Henricus), Henryk z Brzeziny k. Brzegu (Henricus de Bresin), Teodoryk de Redirn (Theodricus), Jan de Falkinhayn (Johannes), Otto de Medgow i Jan (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 87-88; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89, 1, s. 98.
Regest: Z.f.G.Schl., VI, s. 24, nr 218.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów