Rozmiar: 15909 bajtów

- 042 -

1360, 17 I, Świebodzice (Vriburk)

in dem nehesten Vritage vor sante Agnethen tag der heylegen Juncfrouwen

Bolko II książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Wir Bolke ... Herczoge in Slezien Herre von Furstenberk und czur Swydnicz) wyraża zgodę na fundację przez jego żonę Agnieszkę, księżnę Śląska i panią Świdnicy (Agnesen Herczoginne in Slezien und frawen czur Swydnicz), konwentu klarysek w Świdnicy (Swydnicz) oraz przeznacza na jego uposażenie roczny czynsz w wysokości 1/2 grzywny z kramów sukienniczych w Świdnicy (Swydnicz) i 1/2 grzywny z innych kramów tamże ze wszystkimi prawami.

Świadkowie: Heyneke von Sidlicz, Heyneke von Meynwalde zwany von Czedlicz, Nickel Olow, Rudeger Wiltberg, Nickel Sachenkirche, Heynken von der Cirle i Piotr von Czedlicz (Petir) książęcy pisarz krajowy.


Oryg: niem., AA Wrocław, Regesty dok. parafii w Świdnicy, sygn. 1360, 17 I, Świebodzice.
Kopia: niem., AP Wrocław, Dok. m. Świdnicy, sygn. 1360, 17 I, Świebodzice (U 6808).


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów