Rozmiar: 15909 bajtów

- 052 -

1360, 29 I, Brzeg

Ludwik I książę Śląska i pan Brzegu zatwierdza sprzedaż sołectwa w Gaju k. Oławy (Gayo) wraz z 1 łanem ziemi ornej należącym do starego sołectwa przez sołtysa Szymona Peczowi z Marszowic k. Oławy.

Regest: Z.f.G.Schl., VI, s. 24.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów