Rozmiar: 15909 bajtów

- 057 -

1360, 4 II, Avignon (Auinion, Francja)

II. Non. Februarii a. octavo

Innocenty VI papież na prośbę Karola IV cesarza poleca oficjałowi pra- skiemu (Pragensis) troszczyć się o zarezerwowanie dla Jana syna Wiclona z Głogowa (Johannes Wiclonis de Glogovia), medyka cesarskiego, benficjum którego obsadzenie należy do biskupa wrocławskiego (Vratislaviensis), wakujące obecnie lub w przyszłości. Dochód z owego beneficjum nie może przekroczyć 25 -18 grzywien w srebrze rocznie.

Regest: MVB, II, s. 419, nr 1049; Bull. Pol., II, s.157, nr 978.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów