Rozmiar: 15909 bajtów

- 067 -

1360, 8 II, Wrocław (Wrat[islauia])

Sabbato ante dominicam Exurge

Rajcy wrocławscy (Wrat[islauienses]) sprawujący starostwo wrocławskie w imieniu i zastępstwie Konrada de Falkinhain (Conradus) stwierdzają, że Franczko syn Mikołaja de Sittin (Franczco Nicolai de Sittin), mieszczanin wrocławski, w wypadku, gdyby nie posiadał spadkobierców, nadał swojemu bratu Janowi (Johannes) i jego następcom wszystkie swoje dobra ruchome i nieruchome wraz ze wszystkimi prawami, zachowując jednakże dożywotnio wszystkie prawa do tych dóbr.

Druk: CDS, IV, s. 25, nr 30.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów