Rozmiar: 15909 bajtów

- 075 -

1360, 14 II, Brzeg (Brega)

die st. valentini martiris

Ludwik I (Lud[wicus]) książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że w jego obecności Klara córka nieżyjącego Henslona Sartora (Clara filia quondam Henslonis Sartoris) sprzedała Peczkowi z Młodoszowic k. Brzegu (Peczo de Cindal) mieszczaninowi brzeskiemu (Bregensis), jego żonie Agnieszce (Agnes) i ich spadkobiercom za 37 grzywien 2 1/2 łanu oczynszowanego w Zielęcicach k. Brzegu (Grunygin) z częścią sołectwa i innymi przynależnościami, prawem patronatu nad kościołem i prawem alienacji.

Świadkowie: Szenko z Kruszyny k. Brzegu (Schenco de Schonow), Fryderyk de Sulcz (Fredericus), Henryk z Groszowic k. Złotoryi (Henricus de Rechinberg), Hanko Jezer (Hanco), Teodoryk de Redirn (Theodericus), Jan de Valkinhayn (Johannes) i Jan (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 91; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 37.
Regest: Z.f.G.Schl., VI, s. 24, nr 225.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów