Rozmiar: 15909 bajtów

- 076 -

1360, 15 II, Oława (Olauia)

in crastino st. Valentini

Ludwik I (Lud[wicus]) książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że wójt dziedziczny oławski (Olauiensis) nadał swej żonie jako oprawę wdowią 40 grzywien dochodu ze swojego wójtostwa.

Świadkowie: Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Hanko Jezer (Hanco), Henryk z Groszowic k. Złotoryi (Henricus de Rechinberg), Teodoryk de Redirn (Theodricus), Jan de Valkinhayn (Johannes) i Hanko zwany Wych (Hanco).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 91.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów