Rozmiar: 15909 bajtów

- 078 -

1360, 16 II, Otmuchów (Otmuchow)

XV Kal. Marcii

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus . . . episcopus Wratislauiensis) stwierdza, że Henryk zwany Czucz mieszczanin wrocławski (Henricus ... Wrat[islauiensis]) przekazał swojemu bratu Janowi de Czucz (Johannes) 10 grzywien rocznego czynszu z dochodów miasta Legnicy (Legnicz) z przeznaczeniem na ufundowanie ołtarza w kościele Św. Elżbiety we Wrocławiu (Wrat[islauia]). Wystawca następnie oświadcza, że ww. Jan przedstawił mu instrument notarialny jako dowód, iż jego ojciec Henryk de Czucz (Henricus) w miejsce owych 10 grzywien nabył i przeznaczył na fundację tegoż ołtarza 1 ławę mięsną położoną w pobliżu ławy mięsnej Tilona de Czucz (Tilo) i połowę ławy mięsnej położonej w pobliżu ławy Niczka Bogdana (Niczco Bogdan) we Wrocławiu. Ww. Jan ma posiadać również dożywotnio prawo patronatu nad tym ołtarzem i prawo kolatury, a po jego śmierci prawa te ma otrzymać również dożywotnio jego brat Henryk (Henricus), po śmierci zaś Henryka - rajcy wrocławscy (Wrat[islauienses]).

Świadkowie: Franciszek biskup Cretiae (Franciscus Canticensis, Kreta), Mikołaj archidiakon głogowski (Nicol[aus] . . . Glogouiensis), Mikołaj ze Lwówka Śl. (Nicol[aus] de Lemberg) prokurator nyski i otmuchowski (Nysen[sis] et Othm[uchouiensis]) oraz proboszczowie Albert z Zatora k. Oświęcimia w Sośnicy k. Wrocławia (Albertus de Zator in Schosnicz), Mikołaj z Poznania w Zwróconej k. Ząbkowic Śl. (Nicol[aus] de Poznania in Proczano) i Piotr z Wodzisławia w Raciborzu (Petrus de Loslauia in Rath[ebor]).


Oryg.: łac., AP Wrocław, Dok. m. Wrocławia 1360, 16 II, Otmuchów.
Kopia: łac., tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. K. 115,1, s. 134v-135v.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów