Rozmiar: 15909 bajtów

- 087 -

1360, 22 II, Lubin

in die Kathedre st. Petri Apostoli

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy oraz jego żona Agnieszka wzywają radę miejską Legnicy do zapłacenia wójtowi dziedzicznemu tego miasta Franczkowi (Franczco) 11 grzywien z dochodów miasta do przyszłego święta św. Michała (29 IX).

Regest: Urk. d. Stadt Liegnitz, s. 151, nr 218.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów