Rozmiar: 15909 bajtów

- 109 -

1360, 10 III, Wrocław (Wratislauia)

indiccione XII pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri dom. Innocencii divina providencia pape VI, anno septimo. VI Id. Marcii

Wacław Sbynconis de Lulcz (Wenczeslaus) kleryk diecezji ołomunieckiej (Olomucensis) i notariusz publiczny stwierdza, że Jan prepozyt kaliski (Johannes prepositus Calisiensis) transumuje dwa dokumenty: z 1360 r., 1 III, Gniezno (por. nr 101 ) oraz z 1360 r., 8 III, Otmuchów (por. nr 106).

Świadkowie: Piotr z Gostynia k. Poznania (Petrus de Gostina) wicearchidiakon wrocławski (Wrat[islauiensis]), Mikołaj de Schellindorph (Nicolaus) kantor kościoła NM Panny w Głogowie (Glogouiensis), Lutko (Luthco) kapelan Jana prepozyta kaliskiego (Johannes . . . Calisiensis), Paweł (Paulus) krewny Mikołaja de Schellindorf (Nicolaus) oraz Wacław Sbynconis de Lulcz (Wenczeslaus), który zredagował i spisał ten dokument.


Transumpt: łac.. AA Wrocław, sygn. T 27.
Druk: Urk. z. G. d. Bisth. Breslau, s. 327, nr 288.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów