Rozmiar: 15909 bajtów

- 132 -

1360, 25 III, Osiek k. Lubina (Ossek)

in die annuciacionis b. Marie Virginis

Małgorzata (Margaretha) wdowa po Bus zwanym de Wederow, dziedziczka wsi Osiek k. Lubina (Ossek), sprzedaje za 170 grzywien Jekelinowi synowi Wilhelma (Jekillinus Wilhelmi), jego żonie Gertrudzie (Gertruda) i ich spadkobiercom 1 1/2 łanu ziemi położonej w tejże wsi oraz Heynowi Jeskonis (Heyno), jego żonie Małgorzacie (Margaretha) i ich spadkobiercom 1/2 łanu ziemi w tej wsi wraz z 1/3 dochodów z sądownictwa, prawem wypasu owiec na polach chłopskich i sąsiednich. Wymienione łany położone były przy granicy 20 prętów ziemi należących do bogatego chłopa Mikołaja (Nicolaus), a także 2 części nieużytków rolnych (rubetum) położonych po obu stronach rzeki, 1 wiardunek z piekarni, 9 skojców dochodu z warsztatu szewskiego, 2 części łaźni, 1 skojec czynszu z ogrodu oczynszowanego. Kowal ma obowiązek podkuwać sołtysom 1 konia oraz dla każdego łanu uprawnego wykonać pług wartości 1 skojca z zastrzeżeniem, że Jekillinus syn Wilhelma oraz Heyno Jeskonis nabywcy ww. 2 łanów oraz Hanko (Hanco) i Peczko (Peczco), synowie byłego sołtysa, z trzeciego łanu mają płacić 3 grzywny rocznego czynszu właścicielce i jej zięciowi Wernerowi (Wernherus), 2 1/2 grzywny proboszczowi tamże oraz 1/2 grzywny na potrzeby budowlane kościoła. Mają także obowiązek służby konnej z 1 koniem o wartości 2 grzywien. Wystawca zwalnia jednocześnie nabywców od wszelkich innych płatności. Transakcja ta została dokonana i potwierdzona w imieniu wystawczyni przez Heynca zwanego Vlok (Heynco) przewodniczącego sądu oraz 7 ławników: Tyczka Molendinatora (Tyczko Molendinator), Heynczka Heynrici (Heynczko), Mikołaja Symansdorf (Nycolaus), Hensilina szewca (Hensillinus), Nyczka Fakillini (Nyczko), Tyla brata Ulryka (Tylo ... Ulrici), Ulryka (Ulricus) i Heynka de Vlok (Heynko).

Świadkowie: ww. ławnicy oraz Heynko de Vlok, Henryk (Heynricus) proboszcz w Osieku k. Lubina (Ossek), Albert bogacz (Albertus), Jan kucharz (Johannes Cocus) mieszczanin strzegomski (Strigonia) oraz Piotr (Petrus) pisarz, który spisał ten dokument.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. 1360, 25 III, Osiek k. Lubina (Ossek).


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów