Rozmiar: 15909 bajtów

- 046 -

1360, 24 I, Półwiosek k. Grodkowa (Helbendorf)

XXIV mensis Januarii

Mikołaj syn nieżyjącego Guntera z Nysy (Nicolaus quondam Guntheri de Nisa), kleryk diecezji wrocławskiej (Wrat[islauiensis]) i notariusz publiczny, stwierdza, że w jego obecności Filip Marescalli (Philippus) i Otto z Brna (Brunna), kanonicy wrocławscy (Wratislauienses), reprezentanci kapituły wrocławskiej, pertraktują z Bolkiem II księciem Śląska i panem Świdnicy (Bolco dux Swidnicensis) o zwrot należącego do niej części Grodkowa (Grotkow), który kapituła nabyła od Bolesława III księcia Śląska i pana Brzegu w 1344 r., 23 XI (por. Regesty śląskie pod red. W. Korty, t. I, Wrocław 1975, nr 236) i otrzymała w lenno od Jana Luksemburskiego. Jednakże książę Bolko nie uznał praw kapituły do części Grodkowa i twierdził, że jego wojska opuszczą Grodków tylko na rozkaz cesarza. Kapituła zmuszona postawą księcia odstępuje mu część Grodkowa (25 I 1360 r.).

Świadkowie: Jan Logow (Johannes), Jaracius z Pogorzeli k. Brzegu (Pogorella), Benuscho Seckil, Heynczo de Hugwicz, Hartungus z Pieszyc k. Dzierżoniowa (Petirswalde) - rycerze, Wasserrabe, Jan Advocati (Johannes) starosta nyski (Nisensis), Seghardus Prsechod, Konrad de Panowicz (Conradus), Mikołaj Waczenrode (Nicolaus), Paweł Waczenrode (Paulus), Konrad Plessil (Conradus), Heynczco de Bischofswalde i Jan Berow (Johannes) oraz inni z wojska książęcego. Sporządził ten dokument Mikołaj syn nieżyjącego Gunthera z Nysy (Nicolaus Guntheri de Nisa), kleryk diecezji wrocławskiej (Wrat[islauiensis]) i notariusz publiczny.


Oryg.: łac., w 3 ekspedycjach, AA Wrocław, sygn. DD 38 a,b,c.
Druk: Urk.z.G.d. Bisth. Bresiau, s. 320, nr 285.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów