Rozmiar: 15909 bajtów

- 048 -

1360, 27 I, Wrocław (Wratislauia)

inditcione XIll, XXVII Mensis Januarii. Pontificatus sanctissimi ... nostri Innocenti. .. anno VIII

Arnold de Caucina (Arnoldus) scholastyk krakowski, nuncjusz papieski na Polskę i Węgry (Cracouiensis. . . Polonia et Ungaria) oraz biskupstwa: wrocławskie (Wrati[islauiensis]), lubuskie (Lubucensis) i kamieńskie (Caminensis), potwierdzają odbiór od Przecława biskupa wrocławskiego (Preczlaus episcopus Wrat[islauiensis]) 486 grzywien, 3 skojców i 6 denarów tytułem świętopietrza za lata 1359 i 1360 z archidiakonatów: wrocławskiego (Wrat[islauiensis]), legnickiego (Legnicen[sis]), opolskiego (Opol[iensis]), głogowskiego (Glogouien[sis)) i nyskiego (Nissen[sis]) z wyjątkiem Świdnicy (Swidnicen[sis]) i Niemczy (Nympczen[sis]).

Świadkowie: Jakub z Kałkowa k. Nysy (Jacobus de Calcow) proboszcz i prokurator ww. biskupa, Albert z Zatora k. Oświęcimia (Albertus de Zathor) proboszcz z Sośnicy k. Wrocławia (Sosnicz), Jan z Oławy (Johannes de Olauia) wikariusz i altarzysta wrocławski (Wrat[islauiensis)), Jan de Olnchow wicekustosz krakowski (Crac[ouiensis]), Marcin de Rudlow (Martinus) rektor kościoła w diecezji krakowskiej (Crac[ouiensis]). Dokument ten spisał Amboldus syn Jana de Campino (Amboldus Johannis), kleryk diecezji gnieźnieńskiej (Gneznen[sis]) i notariusz publiczny.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. R 97.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów