Rozmiar: 15909 bajtów

- 064 -

1360, 6 II, Świdnica (Schweidnitz)

in dem nechsten Donnerstage nach Unser Lieben Frauen Lichtweyh

Bolko II książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolcko ... Herzog in Schlesien Herr von Furstenberg und zur Schweidnitz) stwierdza, że w związku z fundacją w Świdnicy (Schweidnitz) przed Bramą Dzierżoniowską (Reichenbachischen Thore) klasztoru Klarysek przez jego żonę Agnieszkę, księżną Śląska i panią Świdnicy (Agnes Herzoginnen in Schlesien und Frau zur Schweidnitz), nadaje owym klaryskom pół grzywny czynszu rocznie z bogatych oraz innych kramów w Świdnicy, a także zatwierdza im wszystkie dotychczasowe przywileje nadane przez wystawcę i jego poprzedników.

Świadkowie: Kune z Pankowa k. Świdnicy (Pamkendorff), Mikołaj z Zebrzydowej k. Świdnicy (Nicol von Sifferdo), Mikołaj Olow (Nicol), Rudiger Wildberg, Heinicken von der Czirle, Tomasz von Croswitz (Thomas), Arnold Crache i Piotr von Zeidlitz (Peter) książęcy pisarz krajowy.


Kopia: niem., AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. A 32,4, s. 838v-840.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów