Rozmiar: 15909 bajtów

- 068 -

1360, 8 II, Wrocław (Wrat[islauia])

Sabbato ante dominicam Exurge

Rajcy wrocławscy (Wrat[islauienses]) sprawujący starostwo wrocławskie w imieniu i zastępstwie Konrada de Falkinhain (Conradus) stwierdzają, że Jan syn Mikołaja de Sittin (Johannes Nicolai de Sittin) w wypadku, gdyby nie posiadał spadkobierców, nadał swojemu bratu Franczkowi (Franczco) i jego następcom wszystkie swoje dobra ruchome i nieruchome wraz ze wszystkimi prawami, zachowując jednakże dożywotnio wszystkie prawa do tych dóbr (por. wyżej nr 67).

Regest: CDS, IV, s. 25, nr 31.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów