Rozmiar: 15909 bajtów

- 089 -

1360, 25 II, Lubin (Lubin)

die st. Mathie Apostoli

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że Jan zwany Unro de Theppherdorf (Johannes) nadał swej żonie Małgorzacie (Margaretha) jako oprawę wdowią wszystkie swe dobra mianowicie: 4 łany uprawne, 3 łany oczynszowane wraz z 2 łąkami, dochody z prawa patronatu nad tamtejszym kościołem, sołectwo, dom mieszkalny i inne przynależności we wsi Czerniec k. Lubina (Swarcza). Opiekunami Małgorzaty zostają Piotr Unru de Sleserdorf (Petrus) i Teodoryk de Redirn (Theodoricus).

Świadkowie: Wilricus z Wągrodna k. Legnicy (Wangintyn) rycerz, Piotr ze Lwówka Śl. (Petrus de Lemberg) sędzia dworu lubińskiego (Lubin), Henryk z Brzeziny k. Brzegu (Henricus de Bresin), Niczko ze Stanowic k. Oławy (Niczco de Arnoldsdorf), Jan de Falkinhain (Johannes).


Regest: AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 90.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów