Rozmiar: 15909 bajtów

- 104 -

1360, 7 III, Lubin (Lubin)

Sabatho ante dominicam Oculi

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Lud[vicus]) stwierdza, że w jego obecności Morosza (Moroscha) wdowa po Peczku zwanym Loyske (Peczo) oznajmiła, iż została zawarta umowa z jednej strony między Peczem ze Lwówka Śl. (Peczo de Lemberg), Teodorykiem z Groszowa k. Złotoryi (Theodoricus de Rechinberg) i Botem de Bruchakschdorf (Botho) oraz ww. Moroszą, a z drugiej strony między jej braćmi Peczem (Peczo) i Niczem (Niczo) zwanymi Pakusch w sprawie dziedziczenia dóbr po rodzicach we wsiach Składowice k. Lubina (Czobgerdorf), Koźlice k. Lubina (Cozlicz) i Gola k. Lubina (Gola). Jednocześnie Morosza sprzedaje przypadającą jej część dóbr w tych miejscowościach za 30 grzywien ww. braciom i ich spadkobiercom z prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Wilricus z Wągrodna k. Legnicy (Wangintyn) rycerz, Peczo ze Lwówka Śl. (Lemberg), Teodoryk de Rechinberg (Theodoricus), Botho de Bruchakschdorf, Henryk (Henricus), Borgoldus de Benotindorf i Jan de Predil (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 94; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 102v.
Regest: Z.f.G.Schl., VI, s. 25, nr 228.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów