Rozmiar: 15909 bajtów

- 112 -

1360, 14 III, Dobrzeń Wielki k. Opola (Dobirn)

Sabatho ante dominicam Letare

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Lud[vicus]) stwierdza, że Elżbieta żona Henryka de Borsnicz (Elizabeth uxor Henrici) nadała Hankowi z Budziszowa k. Wrocławia (Hanco de Budsin) i Peczowi Bauaro (Peczo) mieszczanom wrocławskim (Wrat[islauienses]) dobra stanowiące jej oprawę wdowią w Kucharach k. Oławy (Kocharn).

Świadkowie: Wilricus z Wągrodna k. Legnicy (Wangnitin), Kunczko de Borsnicz (Cunczco), Teodoryk de Redirn (Theodricus) i Piotr Ome (Petrus).


Regest: AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 94; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 37v.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów