Rozmiar: 15909 bajtów

- 129 -

1360, 18 III, Brzeg (Brega)

fer. quarta post dominicam Letare

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że Elżbieta wdowa po Haynku z Marszowic k. Oławy (Haynco de Marschwitz) nadała pół łanu ziemi w Jenkowicach k. Środy Śl. (Jencovicz parvo polonicalis) Tilowi zwanemu de Gudnowin (Tilo).

Świadkowie: Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Hanko Jezer (Hanco), Teodoryk de Redirn (Theodoricus), Peczo z Młodoszowic k. Brzegu (Czindal), Jeszko Qwos (Jesco), Jan (Johannes) notariusz.


Regest: AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 97.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów