Rozmiar: 15909 bajtów

- 134 -

1360, 1 IV, Krzeszów

fer. IV proxima ante Cenam

Bolko II książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolco ... dux Slezie dominus de Furstenberg et in Swidnicz) stwierdza, że Jeriko de Ysinberg i Prsech de Gutinsteyn jego siostrzeniec narodowości czeskiej, prokuratorzy i opiekunowie Nacka ze Skalic k. Strzelina (Nacko de Scalicz) młodszego oraz jego rodzeństwa, a mianowicie Wilhelma (Wilhelmus) i siostry Mabecy (Mabeca) żony Hotarda (Hotardus) ze wsi Zlibe, sprzedali niegdyś za ich zgodą opatowi Mikołajowi (Nicolaus), całemu klasztorowi krzeszowskiemu (Gryssow) i Konradowi młodszemu de Czirnen (Conradus) za 280 grzywien miasto Chełmsko Śl. (Schoninberg) z przyległościami. Nacko nie kwestionując sprzedaży stwierdził jednakże, iż nie otrzymał pieniędzy od opiekunów. Opat zawarł ugodę z Nackiem, dodając mu z własnej woli 10 grzywien. Nacko za zgodą siostry dokonał rezygnacji wobec księcia z tych dóbr.

Świadkowie: Konrad de Cirnen (Conradus) mieszkający w Gegerdorf jego syn Gunczelio, Rainczko Schof (Reynczsco), Kuno z Pankowa k. Świdnicy (Pankendorf), Hartungus de Solcz, Mikołaj z Oławy (Nicolaus de Olauia) - rycerze, Goczsco Schof, Menczlinus, Hanczko z Niebełczyc k. Bolesławca (Hanczsco de Nebilschicz), Gunczlinus Buchwalt, Piotr de Czedlicz (Petrus) protonotariusz książęcy i Piotr z Niebełczyc k. Bolesławca (Petrus de Nebilschicz) notariusz dworu wystawcy.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, sygn. Repertorium, Rep. 83, nr 102.
Escerpt: RBM. VII, 2, s. 303. nr 472; CGD, I. s. 1235, nr 221.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów