Rozmiar: 15909 bajtów

- 151 -

1360, 6 V, Wrocław (Wratislauia)

die st. Johannis ante portam latinam

Ludwik I (Ludwicus) książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że w jego obecności Hanko Colner (Hanco) za zgodą swej żony Agnieszki (Agnes) sprzedał Bartłomiejowi sołtysowi w Węgrach k. Strzelina (Bartholomeus scultetus in Wangir) oraz jego spadkobiercom folwark wielkości 4 łanów w Swojkowie k. Oławy (Swoykow) wraz z domem mieszkalnym i innymi przynależnościami, wolnym wypasem owiec, ze wszystkimi dochodami, obciążeniami książęcymi i prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Hanko Engilgeri (Hanco), Henryk z Groszowa k. Złotoryi (Henricus de Rechinberg), Grzegorz z Chomiąży k. Środy Śl. (Gregorius de Kemeyse), Teodoryk de Redirn (Theodoricus), Jan Warmuth (Johannes), Jeszko Qwos (Jesco) i Jan (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 108,109.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 43v.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-Dubis



Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów