Rozmiar: 15909 bajtów

- 153 -

1360, 7 V, Grodków (Grotcow)

Non. Mai

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus ... episcopus Wratislauiensis) na prośbę kapituły kościoła Św. Krzyża w Opolu (Opol) zatwierdza jej statuty mianowicie, że nikt inny tylko kanonik lub wikariusz tejże diecezji może otrzymać w kościele opolskim (Opol) prebendę lub godność kościelną, a także, że nikt inny tylko kanonicy i wikariusze diecezji opolskiej mogą łączyć prebendy i godności otrzymane w tejże diecezji.

Oryg.: łac., AP Wrocław, Repertorium, Rep. 107, nr 19.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów