Rozmiar: 15909 bajtów

- 154 -

1360, 10 V

dominica post Stanislai

Konrad de Falkenhain starosta wrocławski stwierdza, że Hanno Jesir nadał swej córce i synowi 8 łanów w Kojęcinie k. Strzelina (Kozanzin vulgo Baugarthe prope Borgk).

Regest: AP Wrocław. Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 1, s. 16v.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań ¦l±skoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty ¦l±skie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów