Rozmiar: 15909 bajtów

- 160 -

1360, 13 V, Legnica (Legnicz)

in vigilia Ascensionis Domini

Wacław I książę Śląska i pan Legnicy (Wenceslaus primus ... dux Slezie et dominus Legniczensis) zatwierdza dokument Bolesława Rogatki dla prepozyta szpitala NM Panny w Środzie Śl. (Novumforum) w sprawie lokacji i nadania praw książęcych w Szczedrzykowicach k. Legnicy (Scedricowiczi) z 1266 r. (por. R.z.schl.Gesch., nr 1220).

Świadkowie: Henryk de Landiscron (Henricus), Heynko de Czedlicz (Heynco), Jan z Kotowic k. Wrocławia (Johannes de Cothowicz) - rycerze, Gunczelinus Rotkirche, Wacław de Falkinhayn (Wenceslaus), Marcin Swencz (Martinus) notariusz biskupi i Mikołaj de Schelndroff notariusz dworu biskupiego qui presentia habuit in comisso.


Oryg: łac., AA Wrocław, sygn. AAA 14.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów