Rozmiar: 15909 bajtów

- 163 -

1360, 16 V, Brzeg

Sabbato post Ascensionis

Peczko Croysdorf przedstawił radzie miejskiej Brzegu dokument rajców kamiennogórskich, w którym stwierdza się, że ustanowił on Heynczemana Weydemana ze Lwówka Śl. poręczycielem spadku w wysokości 7 3/4 grzywny na rzecz Doroty córki Jana Croysdorf sługi krzyżowców w Brzegu, który zmarł na zarazę. Spadek ów ma być przeznaczony na wyżywienie i ubranie w tym klasztorze, a mianowicie na zakup 4 płaszczy, 3 posłań, 2 wezgłowi, 7 poduszek i 6 ręczników lnianych.

Regest: CDS, IX, s. 29, nr 188.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów