Rozmiar: 15909 bajtów

- 164 -

1360, 21 V, Wrocław (Wrat[islauia])

quinta fer. ante festum Penthecostes

Jan prepozyt szpitala Św. Ducha we Wrocławiu (Johannes ... prope Wratislauiam) stwierdza, że za zgodą Konrada (Conradus) opata klasztoru Kanoników Regularnych na Piasku we Wrocławiu lokuje swój folwark Lisowice k. Środy Śl. (Onarkowicz) ze wszystkimi przynależnościami, rezerwując d1a siebie tylko 2 łany oraz dziesięcinę snopową. Zasadźcą zostaje dożywotnio Jan de Muro (Johannes) mieszczanin średzki (Nouiforensis), który zobowiązany był płacić wystawcy i jego spadkobiercom 14 grzywien rocznie z zastrzeżeniem, iż wystawca i konwent mają z tej sumy przeznaczyć 6 grzywien rocznie na budowlę w tym folwarku, których wykorzystanie na ten cel powinno być potwierdzone przez zaufanych mężów. Po śmierci Jana de Muro prepozyt ma otrzymywać połowę zboża i słomy z zasiewów zimowych, a drugą połowę następcy Jana de Muro powinni odsprzedać temuż prepozytowi. Gdyby zaś nie chcieli odsprzedać tej połowy, to powinni sprzedać po cenie podyktowanej przez prepozyta, paszę dla trzody i bydła. Obie strony zaakceptowały warunki umowy.

Świadkowie: Mikołaj (Nicolaus) kantor, Jan Polak (Johannes Polonus), Konrad Wyntir (Conradus), Jan z Krosna Odrzańskiego (Johannes de Crosna) - kaznodzieje i kanonicy regularni (we Wrocławiu na Piasku).

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. 1360, 21 V, Wrocław.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów