Rozmiar: 15909 bajtów

- 166 -

1360, 27 V, Ścinawa

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy zatwierdza sprzedaż dóbr w Przylesiu k. Brzegu (Cunraczwald) przez Kuncza von Falkenhain (Cunczo) Kunadowi von Falkenhain (Cunadus) za 135 grzywien.

Regest: Z.f.G.Schl., VI, s. 26, nr 241.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów