Rozmiar: 15909 bajtów

- 173 -

1360, 5 VI, Wrocław (Wrat[islauia])

sexta fer. post Corporis Christi

Konrad de Falkenhain starosta wrocławski stwierdza, że bracia Franczco i Jan de Sittin sprzedali za 90 grzywien 9 grzywien rocznego czynszu ze swoich dóbr w Domasławiu k. Wrocławia (Domislow) i Bielanach Wrocławskich k. Wrocławia (Betheler) Małgorzacie wdowie po Tilonie Scriptoris (Tilo) i Janowi synowi nieżyjącego Jana Rulandi mieszczanina wrocławskiego (Wrat[islauiensis]) z prawem nabywców do zastawu dóbr oraz prawem sprzedających do odkupu za tę samą cenę z zastrzeżeniem, iż w razie wykupywania czynszu należy miesiąc wcześniej powiadomić o tym nabywców. Jeżeli nabywcy pozbawieni zostaliby możliwości otrzymywania owego czynszu z ww. dóbr, to mogą uzyskiwać go z innych dóbr należących do braci Franczca i Jana de Sittin. Opiekunem czynszu Małgorzaty i jej syna Jana zostaje wybrany przez podopiecznych Mikołaj Dumelosi mieszczanin wrocławski (Wrati[islauiensis]).

Druk: CDS, IV, s. 26, nr 33.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów