Rozmiar: 15909 bajtów

- 180 -

1360, 12 VI, Wrocław (Wratislauia)

indicione XIII, die XII mensis Junii

Henryk syn nieżyjącego Piotra (Henricus quondam Petri), kleryk wrocławski (Wrat[islauiensis]), stwierdza, że w jego obecności kanonicy wrocławscy mianowicie: Piotr z Gostynia k. Poznania (Petrus de Gostina), Jan z Lubeki (Johannes de Lubek, Niemcy), Mikołaj de Schellindorph (Nicolaus) kantor głogowski (Glogouiensis), Szymon z Legnicy (Symon de Legnicz), Dythmarus de Meckinbach prepozyt erfurcki (Erfordensis, Niemcy), Beldo z Prószkowa k. Opola (Proskow), Otto z Brna (Brunna, Czechy), Jan Brunonis (Johannes) i Otto de Schutkowicz w obecności Przecława biskupa wrocławskiego (Preczlaus) upoważnili Mikołaja de Panwicz (Nicolaus) kustosza, Filipa Marschalci (Philippus), Ottona z Brna kanoników wrocławskich (Wrat[islauienses]) oraz Mikołaja Barana (Nicolaus) wikariusza i altarzystę wrocławskiego (Wrat[islauiensis])jako prokuratorów kapituły wrocławskiei do złożenia wyjaśnień Bolkowi II świdnickiemu (Bolko dux Swidnicensis), czy dochody z wakujących prebend, które zostały przeznaczone przez księcia w pierwszym roku dla kleru, zostały użyte na potrzeby katedry wrocławskiej (Wrat[islauiensis]).

Świadkowie: Albert syn Brunona (Albertus Brunonis) mansjonariusz, Henrvk zwany bratem Jana z Lubeki (Henricus dictus domini Johannis de Lubek, Niemcy), kleryk i Paweł sługa Mikołaja de Schellindorf (Paulus ... Nicolai). Dokument ten sporządził Henryk syn nieżyjącego Piotra (Henricus quondam Petri), kleryk wrocławski (civitatis Wrat[islauiensis]).


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. Y 12.
Druk: Ukr. z. G.d. Bisth. Breslau, s. 331, nr 291.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów