Rozmiar: 15909 bajtów

- 183 -

1360, 15 VI, Otmuchów (Othm[uchow])

XVII Kal. Julii

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus ... Wrat[islauiensis]) stwierdza, że Mikołaj (Nicolaus) i Jan (Johannes) bracia de Kalin, właściciele dóbr w Walthersdorph k. Głuchołaz (Czeginhals) na prawach lennych z nadania Cuncza de Musczin (Cunczco) właściciela tejże wsi, nie powinni być wzywani przed sądy miejskie, lecz przed sądy właściwe, takie jak dla innych wasali.

Świadkowie: Jan z Pogorzeli k. Brzegu (Johannes de Pogrella) rycerz, brat stryjeczny wystawcy, Haulo Czambory marszałek, Jan Advocati (Johannes) starosta nyski (Nysensis), Cunczco de Musczin, Andrzej Przechod (Andreas) i Mikołaj z Poznania (Nicolaus de Poznania) notariusz biskupi qui recepit presencia in comisso.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 31, sygn. 1A, s. 81v.
Wzmianka: Quellen und Darstellungen zur schlesischen Geschichte, t. X, s. 25, nr 24.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów