Rozmiar: 15909 bajtów

- 196 -

1360, 27 VI, Villeneuve les Avignon (Villanova Avinionensis diocesis, Francja)

V Kal. iuli anno octavo

Przecław biskup wrocławski (Wratislaviensis) i kapituła zwracaj± się z pro¶b± do papieża Innocentego VI o zatwierdzenie w ich posiadaniu miasta Grodkowa (Grotkow) otrzymanego niegdy¶ od Bolesława III księcia legnicko-brzeskiego (Boleslaus dux Slezie et dominus Legnitzensis et Bregensis) i nadanego im w lenno przez Jana Luksemburskiego i Karola IV królów czeskich (Johannes rex Boemie ... Karolus Romanorum Imperator et rex Boemie).

Druk: MVB, II, s. 437, nr 1094.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań ¦l±skoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty ¦l±skie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów