Rozmiar: 15909 bajtów

- 218 -

1360, 26 VII

Rajcy wrocławscy stwierdzają, że sprzedali magistrowi Henrykowi (Hen[ricus]) nauczycielowi w szkole Św. Elżbiety we Wrocławiu oraz jego siostrze Elżbiecie za 100 grzywien 10 grzywien rocznego czynszu. Jednocześnie nabywcy przeznaczają ów czynsz na fundację ołtarza pod wezwaniem Św. Wita w kościele Św. Elżbiety we Wrocławiu.

Kopia: łac., AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. K 115,1, s. 37v i 40.
Regest: CDS, XXV, s. 192.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów