Rozmiar: 15909 bajtów

- 227 -

1360, 16 VIII, Villeneuve les Avignon (Villanova Avinionensis diocesis, Francja)

XVII Kal. Septembris

Paweł biskup Freising (Paulus ... Frisingensis, Niemcy) zwraca się z prośbą do papieża Innocentego VI o prowizję na beneficjum kościelne, którego obsadzenie należy do opata i konwentu Benedyktynów w Civitavecchia w diecezji padewskiej (Melicensis Patauiensis diocesis, Włochy) wakujące obecnie lub w przyszłości dla Mikołaja syna Jakuba ze Środy Śl. (Nicholaus Jacobi de Nouo Foro), swojego sługi i prezbitera diecezji wrocławskiej (Wratislauiensis).

Regest: MVB, II, s. 446, nr 1115.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów