Rozmiar: 15909 bajtów

- 229 -

1360, 16 VIII, Villeneuve les Avignon (Villanova Auinionensis diocesis, Francja)

XVII Kal. Septembris

Innocenty VI papież na pro¶bę Pawła biskupa Freising (Paulus ... Frisingensis, Niemcy) przyznaje Janowi synowi Herdana (Johannes Herdani) kanonikat z ekspektatyw± na prebendę w diecezji wrocławskiej (Vratislaviensis).

Regest: MVB, II, s. 447, nr 1117; Bull. Pol., II, s. 165, nr 1015.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań ¦l±skoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty ¦l±skie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów