Rozmiar: 15909 bajtów

- 243 -

1360, 24 VIII, Lubin (Lubin)

die st. Bartholomei Apostoli

Ludwik I (Ludwicus) książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że nadał Piotrowi zwanemu Scherwicz (Petrus) i jego spadkobiercom 1 wolny łan w Starym Lubinie (Antiquum Lubbin) ze wszystkimi przynależnościami oraz obciążeniami, w tym z obowiązkiem uiszczenia 1 grzywny rocznie na rzecz Henryka proboszcza w Lubinie (Henricus in Lubin) i jego następców oraz kaplicy zamkowej w Lubinie (Lubbin).

Świadkowie: Piotr ze Lwówka Śl., (Petrus de Lemberg) sędzia dworu lubińskiego (Lubinensis), Peszko de Prawticz (Pescho), Teodoryk de Redirn (Theodoricus), Albert z Niechłowa k. Góry Śl. (Albertus de Nechlin), Otto de Medgow, Jan de Valkinhain (Johannes) i Jan (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 105; tamże, sygn. B 89,1, s. 103v.
Regest: Z.f.G.Schl., VI, s. 27, nr 247.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów