Rozmiar: 15909 bajtów

- 253 -

1360, 3 IX, Brzeg (Brega)

fer. quinta ante festum Nativitatis Marie virginis gloriose

Ludwik I (Lud[wicus]) książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że w jego obecności Grzegorz zwany Sagadil (Gregorius) nadał swej żonie Elżbiecie (Elizabeth) jako oprawę wdowią karczmy w Swojkowie k. Oławy (Swoykow) i Sadlnie k. Ząbkowic Śl. (Sadlicz) wraz ze wszystkimi dochodami.

Świadkowie: Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Szenko z Kruszyny k. Brzegu (Schenco de Schonow), Henryk Sagadil (Henricus), Ydsico Cursantka, Hanko Jezir (Hanco), Konrad de Borsnicz (Conradus).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 102-103.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89, 1, s. 42.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów