Rozmiar: 15909 bajtów

- 264 -

1360, 23 IX, Lubin (Lubin)

fer. quarta post diem st. Mathei Apostoli et Ewangeliste

Tammo de Medgow nadał swej żonie Małgorzacie (Margaretha) jako oprawę wdowią 5 łanów oczynszowanych w Osieku k. Lubina (Ossek) wraz z obciążeniami. Opiekunem jej został wyznaczony Fryderyk de Sulcz (Fredricus).

Świadkowie: Pescho ze Lwówka Śl. (Lemberg), Teodoryk z Groszowa k. Złotoryi (Theodoricus de Rechinberg), Petscho Prawticz, Teodoryk de Redirn (Theodoricus), Jan Poduszka (Johannes Poduschca) i Rudlo.


Regest: AP Wrocław, Rep. 2l, sygn. 1A, s. 104.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów