Rozmiar: 15909 bajtów

- 303 -

1360, 12 X, Avignon (Auinion, Francja)

IV Id. Octobris a. octavo

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus ... Wratislauiensis) zwraca się z prośbą do papieża Innocentego VI o prowizję na beneficjum kościelne będące w gestii wystawcy dla Piotra z Opola (Petrus de Opul) swojego oficjała, magistra sztuk wyzwolonych i znawcy prawa kanonicznego, mimo że posiada on kanonikaty i prebendy m.in. w kościele Św. Krzyża we Wrocławiu, których gotów jest zrzec się, jeżeli otrzyma inne beneficjum.

Regest: MVB, II, s. 462, nr 1152; Bull. Pol., II, s. 173, nr 1057.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów