Rozmiar: 15909 bajtów

- 311 -

1360, 21 X, Żagań ?

an eyntausend iungfrauen tag

Piotr Polen (Petir) burmistrz żagański, Hanos Neibenberg i Pecze Rathe rajcy stwierdzają, że w ich i rzemieślników obecności Hentschil Prager mieszczanin głogowski (Glogaw) oświadczył, że zawarł ugodę ze swoimi braćmi Piotrem (Petir) i Jekilem (Jekil) zwanymi Spening w sprawie spłaty ww. rajcom 36 grzywien, z których 6 spłacają jednorazowo, a resztę w ratach za poręczeniem mieszczan żagańskich Nickila Leyczila (Nickil Leyczil), Henschila Medenicza (Henschil Medenicz), Henschila Silbera (Henschil Silber) i Hencze Hanenberga (Henczo Hanenberg). W wypadku śmierci braci lub poręczycieli, Hentschil Prager miał prawo czerpać dochody na spłatę długu z ich dóbr. W wypadku zaś śmierci Hentschila spłatą miała być obarczona jego żona lub inni spadkobiercy.

Oryg.: niem., AP Wrocław, Dok. m. Żagania, nr 7 (1360, 21 X).
Regest: CDS, XXXII, s. 45, nr 7.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów