Rozmiar: 15909 bajtów

- 312 -

1360, 21 X

fer. quarta post Galli

Konrad de Falkenhain (Conradus) nadaje Janonowi synowi Bolanta pół łanu ziemi w lenno na prawach feudalnych.

Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,1, s. 490.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań ¦l±skoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty ¦l±skie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów